Garantie

Tukker Life garandeert dat elk door haar geleverd artikel voldoet aan de normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid. Voor de geleverde producten gelden de wettelijke regels voor garantie en conformiteit. Zie ook artikel 10 van onze algemene voorwaarden

Er kan geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

– Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Tukker Life of de fabrikant zijn verricht.

– Indien bewijs van aankoop niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt.

– Indien labels zijn verwijderd van het product

– Indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik.

– Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

Heeft u klachten over een product neem dan contact op onze klantenservice support@tukkerlife.nl